Det er ikke bare bare å velge strømavtale når det florerer av ulike tilbud. Forbrukerrådet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker nå å få slutt på villende strømavtaler og lokketilbud ved å innføre en ny bransjestandard som skal gjøre det enklere for forbrukerne å velge strømavtale👏.

I dag kjøper alle strømleverandører strøm på kraftbørsen Nord Pool. Deretter videreselger de strømmen til kundene sine. Alle strømleverandører kjøper inn den samme strømmen, til den samme prisen. De velger bare å pakke den inn ulikt når den selges ut til deg. Direktøren i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, oppfordrer strømselskapene til å redusere antall strømavtaler. I et webinar med Energi Norge spurte hun om det er tillitsvekkende å selge avtaler som «Påskekylling-spot» og «Før-jul-nisse-spot».

Strømleverandørene har som regel 3 ulike standardavtaler du kan velge mellom; spotpris, variabel pris og fastpris. Med de nye smartmålerne har det også kommet en fjerde avtale du kan velge, timespot. For å gjøre det ekstra vanskelig for deg, finnes det igjen flere ulike varianter av de ulike standardavtalene. I tillegg kommer en bastard som kalles innkjøpspris, som er en avtaleform med skjulte prispåslag.

Er du usikker på hvilken avtale du bør gå for, vil dette forhåpentligvis hjelpe deg litt på veien. Vi tipser deg også om hvilke avtaler du absolutt bør unngå.

Timespot vs. Spotpris

Timespot

På kraftbørsen Nord Pool settes det en pris på strømmen for hver time hver dag. Det er denne prisen strømleverandøren kjøper inn strøm for. Har du en avtale med timespot vil det si at du får prisen hver time multiplisert med ditt forbruk for denne timen. Som regel har du et påslag og et fast månedsbeløp i tillegg. Påslaget er en kostnad i øre/kWh som legges på toppen av spotprisen.

Det fine med en timespotavtale er at du har større mulighet til å påvirke strømregningen ved å flytte forbruket til timer med lavere pris.

Spotpris

I motsetning til timespot avregnes spotpris som regel etter en gjennomsnittsberegning av markedsprisen per dag eller måned. Noen avtaler følger gjennomsnittprisen på kraftbørsen, mens andre vekter strømprisen slik at du i større grad betaler for strømmen ut ifra når du bruker den. Avregningsmetoden vil variere fra avtale til avtale, og skal komme frem i strømavtalens vilkår. I tillegg vil strømleverandøren ta et påslag og eventuelt et fast måneds-beløp.

Innkjøpspris

Mange tror spotpris – og innkjøpsprisavtaler er det samme, men det er ikke tilfelle. En avtale med innkjøpspris betyr at strømleverandøren legger innkjøpskostnader på toppen av spotprisen. Forbrukerrådet kaller dette prisjuks, og har klaget inn 29 strømselskaper til Forbrukertilsynet.

Spotpris skal være prisen fra kraftbørsen uten ekstra kostnader, det er loven. Ved å gi avtalen navnet “innkjøpspris” har det åpnet opp for at leverandører kan dytte inn flere kostnader enn ren spotpris. Kan vel kalle det en gråsone?

Det som gjør det så komplisert er at det utrolig vanskelig for forbrukeren å forstå dette, og prisingen blir lite gjennomsiktig. Påslaget som blir formidlet til kunden gir mindre mening, da reelt påslag blir umulig å se da deler av det er bakt inn i spotprisen.

Sjekk vilkårene for avtalen. Avtaler med innkjøpspriser har ofte denne frasen eller lignende i vilkårene: “NordPool spot tillagt reguleringskostnad og andre innkjøpskostnader”.

Variabel pris

Ofte kalt “standard variabel pris”.  Denne avtalen er basert på markedsprisen på Nord Pool, men det er strømleverandøren som selv setter prisen på forhånd. Strømleverandøren kan informere deg om prisendringer 14 dager i forkant. Det vil si at prisen kan endre seg hver fjortende dag. Forbrukerrådet har gått hardt ut mot slike avtaler.

Vi ønsker å få fjernet disse avtalene fra markedet. De er hverken prisgunstige eller forbrukervennlige, sier Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket til VG.

Forbrukerrådet sier at med en slik avtale kan forbrukeren risikere å betale to-tre ganger mer enn markedspris for strøm, og at det i andre markeder ville vært omtalt som blodpris.

Fastpris

Fastprisavtale er en avtale om en fast pris på strømmen over en periode, for eksempel et år. Det vil si at du har en fast pris per kWh. Du får fastprisen multiplisert med forbruket ditt. Strømregningen din vil derfor varierer i takt med forbruket ditt, men du slipper å uroe deg for eventuelle prissvingninger.

Hvilken avtale skal jeg velge?

Det er til enhver tid omkring 500 ulike strømavtaler på markedet, og forbrukerrådets råd er ganske klart og tydelig. Bytt til en spotprisavtale eller velg fastpris hvis du ønsker mer forutsigbarhet.