Hos Vibb følger du spotprisen per time. Det vil si at strømprisen varierer hver time, hver dag. Det samme gjør forbruket ditt. Enkelt forklart beregnes fakturaen din basert på forbruk x strømpris innenfor en gitt time.

Prisen i kWh som er oppgitt på din faktura er din personlige snittpris i forhold til ditt forbruk. Det vil si at din gjennomsnittpris kan avvike fra andre Vibb-kunder. Bruker du større andel av forbruket ditt i timer hvor strømprisen er høy, vil summen av alle timene trekke gjennomsnittsprisen opp. Bruker du større andel av forbruket ditt i timer hvor strømprisen er lavere, vil summen av alle timene trekke gjennomsnittprisen ned.

Skulle vi vist utregningen for hver time hadde fakturaen din fått over 700 linjer.

Eksempel: I en måned med 30 dager er det totalt 720 timer. For hver time regner vi ut hva du skal betale ved ta timesforbruk x timespot. Hver av disse 720 timene får et unikt beløp i kroner og øre. Når vi regner ut sluttsummen på din faktura summerer vi beløpet for alle 720 timene. For å vise din personlige gjennomsnittpris på fakturaen tar vi summen av de 720 timene og deler på totalforbruket ditt for samme måned.

Husk at strømstøtten kommer som fratrekk på fakturaen for nettleien fra ditt lokale nettselskap. Det vil si at strømregningen din vil bli fakturert på vanlig måte, uten kompensasjon, ettersom det gjennomføres over nettleien. Fratrekket skjer automatisk, så du trenger ikke å gjøre noe for å motta kompensasjonen. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto. Du kan lese mer om støtteordningen her og sjekke støttesatsene måned for måned her.