I løpet av 2019 skal alle norske hjem ha installert digitale strømmålere. De nye smarte strømmålerne åpner opp for nye muligheter når det gjelder oversikt du har over strømforbruket ditt, og hvordan du kan styre det.

Hva er AMS?

AMS står for «avanserte måle- og styringssystemer», og er navnet på de nye digitale strømmålerne som er installert i alle norske hjem.

Hva gjør den nye AMS måleren?

Den nye måleren registrerer hvor mye strøm du bruker hver time, hver dag og rapporterer dette automatisk så du slipper å lese av strømmen.

Hvorfor kommer de nye målerne?

AMS målerne er et viktig verktøy, som skal hjelpe oss å redusere strømforbruket i «rushtiden».

Økt strømforbruk og ujevn belastning på strømnettet krever dyre utbygginger av nettet. Til slutt er det du som forbruker som må betale for dette gjennom økt nettleie. Vi er heldig i Norge, og har god tilgang på fornybar energi. Utfordringen er at nettet ikke er bygd for at alle bruker mye strøm på likt. Enova forklarerer dette godt;

«En måte å forstå dette på, er å se på energien vi bruker som biler, og effekten som kjørefeltene. Man får fint sluset mange biler gjennom et område ved bruk av få kjørefelt så lenge bilene fordeler seg jevnt utover døgnet, men i rushtiden blir det trangt. Skulle man bygget ut et veisystem som sørget for full flyt i rushtiden, hadde det blitt kjempedyrt, og man hadde hatt veldig mye ledig kapasitet resten av døgnet. Likedan er det med energibruken. Hvis vi ikke unngår de verste strøm «rushtidene» (for eksempel når alle kommer hem fra jobb og skal lade elbilen, lage middag og vaske klær samtidig), må vi investere i store utbygginger av nettet som til syvende og sist er oss sluttbrukere som må betale for. Klarer vi i stedet å fordele de samme «bilene» mer utover døgnet (effektforskyve strømbruken), reduseres behovet for utvidelser av «kjørefelt» (nettet)»

Hvilke muligheter gir AMS måleren?

Det fine med den nye AMS måleren er at du kan få informasjon om strømforbruket ditt time for time, hver dag. Denne informasjonen ønsker vi å gjøre tilgjengelig for deg, gjennom Vibb-appen, så du kan få full oversikt over ditt strømforbruk. Med en enkel og god oversikt over strømforbruket ditt, får du økt bevissthet og kan ta noen enkle grep for å redusere forbruket der det er mulig.

AMS måleren gir deg også mulighet til å produsere egen strøm, for eksempel med solcellepanel, og få betalt for overskuddsstrømmen hvis du produserer er enn du bruker.

Som forbruker hjelper du både deg selv og samfunnet gjennom å få et mer bevisst forhold til strømforbruket ditt. Dette er avgjørende for utviklingen av et mer fleksibelt og miljøvennlig energisystem, og at investeringer i nettet blir gjennomført så godt som mulig for samfunnet. Samtidig får du som forbruker mer kontroll over eget forbruk og slipper vonde overraskelser på slutten av måneden. Mulighetene er store, og det teknologiutviklingen hjelper oss å spare både miljøet og lommeboken.

AMS måleren gir nøyaktig strømregning

På bakgrunn av de nye strømmålerne bør du passe på å ha en strømavtale med timespriser. Det vil si at du får prisen hver time multiplisert med ditt forbruk for denne timen. Ved å ha denne avtalen har du større mulighet til å påvirke strømregningen din ved å flytte deler av strømforbruket til timene av dagen hvor strømprisen er lavere. Nå som AMS måleren er på plass er det ingen grunn til at strømleverandører skal operer med estimater og veide snittpriser. Nå har de mulighet til å gi deg en helt nøyaktig strømregning som er basert på ditt faktiske forbruk.

Fordelene ved den nye måleren oppsummert

  • Enklere for deg – du slipper å lese av strømmen
  • Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruker ditt
  • Måleren gir oss tilgang på informasjon som kan brukes til å utvikle nye tjenester som kan hjelpe både deg, lommeboken og miljøet.