Ønsker du å få detaljert informasjon og bedre innsikt i eget strømforbruk, kan du få tilgang til dette via din HAN-port strømmåler. HAN-porten er en fysisk utgang på strømmåleren, som du kan koble tilleggsutstyr til for å hente ut din personlige strømdata.

Hvilken informasjon om strømforbruket strømmer ut fra HAN-porten⚡️?

Mengden informasjon du får tilgang til er avhengig av hvilket utstyr du har koblet til. Som et minimum presenterer de fleste ditt strømforbruk (kWh) med en times oppløsning, samt ditt effektuttak (W). Oss-brikken er en enhet som i tillegg til de nevnte dataene viser deg strøm og spenning på de ulike fasene, reaktiv effekt og overskuddskraft som mates inn i nettet.

Det unike med strømdataen som du får tilgang til via HAN-porten er at den vises i sanntid. Det vil si at du kan følge strømforbruket ditt hver 2. sekund. Slik kan du få økt forståelse for hjemmets forbruk og få bedre innsikt i hva du kan gjøre for å redusere nettopp ditt forbruk.

Hvordan utnytte dataen fra HAN-porten📊?

For å ta i bruk og utnytte HAN-port dataen, må du selv kjøpe inn utstyr. Utstyret kan kjøpes fra flere uavhengige aktører. NEK, norsk elektronisk komite, har laget en oversikt over hvem som tilbyr dette her. Utstyret du kobler til HAN-porten kan integreres med ulike smarthjem tjenester. Flere smarthjem aktører tilbyr og utvikler tjenester basert på sanntidsdata fra HAN-porten. Tjenestene skal gjøre det enkelt for deg å automatisere, optimalisere og følge opp eget forbruk.

Dataen som kommer ut via HAN-porten gir deg muligheten til å styre forbruket i hjemmet ditt. Dette kan gjøres ved å for eksempel koble ut store laster (enheter som bruker mye strøm) i perioder hvor strømforbruket ditt er høyt. For eksempel ved å automatisk koble ut varmekabler eller varmtvannstanken i en time, for å jevne ut forbruket og unngå høye topper i forbruksmønsteret ditt.

Det er ikke bare smarthjem tilbydere som har innsett verdien av å gi kundene tilgang på informasjon om eget strømforbruk. Fler og fler norske strømselskap har også innsett verdien av å hjelpe kundene sine å få bedre oversikt over strømforbruket. Vibb er en av aktørene som har integrert Oss-brikken i sin tjeneste. Oss-brikken henter ut og gir deg tilgang til dataene fra HAN-porten via Vibb-appen. Utover at kundene våre kan følge med på strømforbruket sitt i sanntid, gir vi de også muligheten til å holde seg oppdatert på strømregning minutt for minutt. Vi forstår at det ikke alltid er like enkelt å forholde seg til watt og kilowatt, derfor gir vi kundene våre muligheten til å følge strømforbruket i kroner og øre.

Hvordan åpne HAN-porten🗝️?

Som standard er HAN-porten stengt, frem til du ber nettselskapet åpne den. For å kunne ta i bruk HAN-porten må du altså sende en forespørsel til ditt nettselskap. Hos de fleste nettselskap kan du bestille åpning via min side, og det er helt gratis.