Hvordan virker det egentlig?

For den vanlige nordmann kan strømmarkedet virke komplisert og rotete. De færreste av oss har et veldig bevisst forhold til strømmen utover at den gjør at vi kan lade bilen, lage mat, holde huset varmt. For så å motta en faktura en gang i måneden fra din valgte strømleverandør.

Strøm er en vare som selges og kjøpes. Det som er spesielt med strøm er at den må brukes i det øyeblikket den produseres. Fordi strøm er ferskvare og ikke kan lagres, er det markedets oppgave å sørge for at strømmen som blir produsert blir brukt. Bruker vi ikke strømmen som produseres er det fare for at strømnettet overbelastes.

I Norges selges og kjøpes strømmen på kraftbørsen, Nord Pool. Hver dag legger kraftprodusenter inn hvor mye kraft de ønsker å selge det neste døgnet til hvilken pris, og strømleverandørene legger inn hvor mye kraft de trenger det neste døgnet og hva de er villig til å betale. Deretter er det en algoritme som setter prisene for hver time de neste 24 timene basert på hva de ulike selgerne og kjøperne har lagt inn av tilbud. Dette skjer hver dag kl. 12 og rundt kl. 13 kommer prisene.

Oppgjøret mellom kjøpere og selgere skjer dagen etter. Kraftprodusentene får betalt for strømmen de har levert, og strømleverandørene må betale. Det vil si at strømleverandøren legger ut for din strøm. De betaler for strømmen fra dag til dag, men fakturer forbrukeren på månedsbasis.

Norge er delt inn i 5 ulike elspotområder

Vi bor i et langstrakt land, og derfor har man valgt å differensiere prisene i fem ulike prissoner.

  • Øst-Norge (No1): Oslo
  • Sør-Vest-Norge (No2): Kristiansand
  • Midt-Norge (No3): Trondheim
  • Nord-Norge (No4): Tromsø
  • Vest-Norge (No5): Bergen

Årsaken til dette er at det er ulik produksjonskapasitet og etterspørsel i de forskjellige områdene. Prisen påvirkes også av overføringskapasiteten mellom områdene.

Norge er en del av Europas kraftmarked

Nord Pool er en internasjonal aktør, og Norge er en del av det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Gjennom utenlandskabler er vi koblet sammen med resten Europa. Vi påvirkes at strømprisene i Europa, men det er fortsatt prisforskjeller mellom Norge og for eksempel nabolandene våre Sverige og Danmark. Hvis kraften kunne flyte fritt ville det vært like priser overalt, også i hele Norge. Men på grunn av at kapasiteten ikke er god nok til at strømmen kan flyte fritt får vi prisforskjellene.

Spotprisavtaler følger strømprisen på Nord Pool

Det vil si at når prisen faller på kraftbørsen, så betaler du mindre, og hvis den øker betaler du mer. Spotprisavtaler er den type strømavtale som anbefales for folk flest, og det er den mest populære hos strømkundene i Norge. Dette er også avtalen som er billigst i lengden.

Du kan lese mer om de ulike type strømavtalene her.