De aller fleste av oss har nok merket at strømregningen har økt de siste månedene. Mange lurer på hvorfor dette skjer. Den korte forklaringen er høyere strømpris og økt strømforbruk som følge av at det har blitt kaldere ute (da må vi bruke litt mer strøm for å holde hus og hjem varmt).

Har du en spotprisavtale, vil du mest sannsynlig merke av strømprisen gjør et hopp spesielt mellom sommer og vinter. Dette leder oss over til neste spørsmål, hvorfor er det billig strøm en måned og dyrere strøm en annen. Vi skal prøve å forklare det så enkelt som mulig, for helt ærlig så er ikke alltid strømmarkedet det enkleste å forstå.

Tilbud og etterspørsel styrer strømprisen📈

I Norge, og resten av Norden, selges og kjøpes strømmen på kraftbørsen Nord Pool. Kraftprodusenter legger inn hvor mye strøm de ønsker å selge til hvilken pris og strømleverandørene legger inn hvor mye de er villig til å betale for strømmen de trenger det neste døgnet.

Har kraftprodusentene mye strøm å selge, vil vi få en lavere strømpris. Men hvis strømleverandørene har behov for å kjøpe inn mye strøm vil dette føre til en høyere strømpris.

Henger du med hittil? Mye strøm til salgs gir lavere pris og stor etterspørsel fører til økt strømpris. Så kommer neste spørsmål, hva påvirker tilbud og etterspørsel på strøm?

Været påvirker både strømforbruket vårt og strømprisen🌦️

Variasjon i nedbør og temperatur gjør at tilgangen på norsk kraft varierer. Når det regner og gradestokken viser plussgrader har vi mye strøm, men lite behov for oppvarming. Da produserer vi mer kraft enn vi bruker, og overskuddet eksporteres derfor videre via overføringskabler til Europa. I andre perioder, spesielt om vinteren, når det er tørt og kaldt, har vi et underskudd på kraft. Strømforbruket i de norske hjem gjør et hopp, på grunn av at vi får et større behov for oppvarmning. Mindre strøm på markedet (lavere strømproduksjon), økt etterspørsel (høyere strømforbruk) og behov for å importere kraft fra utlandet vil dermed føre til økte strømpriser.

Husk at selv om du merker variasjonen i strømprisen mest fra årstid til årstid, så varierer den faktisk time for time. Et godt eksempel på dette er at strøm ofte er dyrest om morgningen når familien skal lage frokost, dusje og gjøre seg klar til dagen og på ettermiddagen når nesten hele Norges befolkning skal lage middag samtidig. Da har vi høyt forbruk på likt, som gir økt etterspørsel og høyere strømpris.