I sommer konkluderte Forbrukertilsynet med at 10 strømselskap brøt loven ved å garantere at strømmen de leverte var fornybar, mens 10 andre strømselskap var i faresonen. Årsaken er at hvilken strømavtale man har, påvirker ikke strømmen man får levert i stikkontakten. Alle strømselskap kjøper den samme strømmen, til den samme prisen på kraftbørsen Nord Pool. Ingen strømselskap kan påvirke eller styre hvilken strøm du får levert hjem.

Hvor kommer strømmen din fra💡?

Elektrisk strøm er elektroner i bevegelse og det er ikke mulig å skille mellom disse elektronene, basert på hvor de kommer fra eller hvordan de er produsert. Strømmen som mates inn i nettet følger fysiske lover og flyter minste motstands vei. Det er hovedsakelig ytre faktorer, som vær, temperatur, tilsig og priser på råvarer, som påvirker samlet tilbud og etterspørsel etter strøm og dermed hvordan strømmen produseres og kommer i fra i en gitt periode (Kilde: NVE).

Skrur du på strømmen hjemme, kan du ikke vite hvem som har produsert akkurat denne strømmen eller hvor langt den er transportert gjennom nettet.

Du kan se energimiksen i din sone💧

I Vibb har vi valgt å vise deg energimiksen i din sone. Det vil si at vi viser deg hvilke produksjonskilder strømmen i din sone kommer i fra. Funksjonen tar hensyn til hva som produsert lokalt i din sone pluss det sonen din importerer fra andre landsdeler og utlandet. Dette vil gi deg en god indikasjon på hvilken strøm som blir levert i stikkontakten din. I skrivende stund ser jeg at av den totale strømproduksjonen i min sone (Sørøst-Norge), så kommer 88% fra vannkraft, 3,7% fra vindkraft og 3,2% fra atomkraft.

PS: Vi har også laget et interaktivt kart som lar deg følge med på import og eksport av strøm.

Slik fungerer strømnettet⚡️

Strømmen fraktes via strømnettet som er ryggraden i kraftsystemet. Strømnettet er bindeleddet mellom produsent og forbruker, og kan sammenlignes med veinettet. Statnett styrer strømnettet, som er motorveiene i systemet, og derfra går det over i regionalnett og distribusjonsnett, eller fylkes- og kommuneveier, som tar strømmen helt fram til der du bor.

Fordi det ikke er hensiktsmessig å bygge flere kraftledninger ved siden av hverandre, er strømnettet et såkalt naturlig monopol. Det vil si at hvert sted kun har ett nettselskap. Selv om du som forbruker kan velge hvilken kraftleverandør du vil kjøpe strøm fra, kan du derfor ikke velge fritt mellom nettselskapene. Som monopolvirksomhet er nettselskapene regulert av myndighetene. Strømnettet er et spleisesalg, og alle som lager og bruker kraft betaler en nettleie. (Kilde: Statnett)