Hver måned mottar du faktura på strøm – og nettleie. Det er ikke så gøy å betale disse fakturaene, men det er viktig å huske på at det ikke er noe selvfølge å få strøm levert hjem i stikkontakten. Fakturaen kan være vanskelig å forstå, og mange ender bare opp med å klikke betal uten å ha tatt en titt på hva du faktisk betaler for. Vi har derfor laget denne artikkelen for å gi deg litt informasjon om hva du betaler for, og hvordan fakturaen for strøm og nettleie er bygd opp.

Slik regner vi ut strømforbruket ditt i kroner og øre

Strømregningen består av strømprisen du har avtalt med strømleverandøren din. Prisen du har kommer an på hvilken leverandør og strømavtale du har. Har du en fastprisavtale er prisen fastsatt, men har du en variabel prisavtale, en spotpris – eller innkjøpsprisavtale vil kostnaden avhenge av forbruket ditt.

Hos Vibb får du en timespotavtale. Det vil si at strømprisen varierer time for time hele døgnet, og det samme gjør forbruket ditt. Skulle vi vist prisen for hver eneste time i løpet av en måned på fakturaen din, hadde det blitt 744 linjer. Det hadde blitt en litt lang faktura. Det vil derfor være en linje som viser gjennomsnittprisen for måneden, basert på ditt forbruk for hver time multiplisert med prisen for denne timen.

Fun fact: Snittprisen som vises på fakturaen varierer fra kunde til kunde, da det avhenger av ditt forbruksmønster. Har du en lavere snittpris enn naboen, har du vært flinkere til å utnytte timene med lav strømpris.

Dette består nettleiefakturaen av

En del av strømutgiftene dine går til nettselskapet. Du må betale for å få strøm fraktet hjem til deg, tillegg til drift og vedlikehold av strømnettet.. Du kan lese mer om forskjellen på strøm og nettleie her.

Nettleien består av to deler, fastledd og energiledd, også kalt variabelt ledd. Energileddet er fleksibelt fordi det baseres på forbruket ditt. Prisen på dette oppgis i øre/kWh. Bruker du lite strøm vil denne delen av nettleien være lav. Fastleddet er det samme uansett forbruk og er som regel en lik sum hver eneste måned.

Nettselskapene er også pålagt å kreve inn statlige avgifter. De er pålagt å fakturere for forbruksavgift og enovaavgift. Disse to avgiftene har også en kostnad som oppgis i øre/kWh. Det vil si du betaler mer i avgifter jo mer strøm du bruker. Disse to avgiftene er bakt inn i energileddet, og er like for alle. Akkurat som på strømregningen, kommer på 25% moms på toppen av det hele. 

Alle nettleverandører i Norge setter prisen på fastledd og energiledd en gang i året, og du finner informasjon om hvilken pris du har på nettselskapets hjemmeside. Det samme gjelder for staten, de setter prisen for de statlige avgiftene en gang i året.