I år har Norge hatt rekordhøye strømpriser og flere forbrukere vurderer fastpris for å sikre seg mot de høye strømprisene. Forbrukerrådet har gått ut og advart mot å binde seg for lenge og for dyrt. De slår samtidig fast at i de fleste tilfeller lønner det seg å velge en spotprisavtale.

Det er svært vanskelig å spå hvordan strømprisen vil utvikle seg utover, da den er påvirket av ytre faktorer ingen av oss kan styre. Fastprisavtalene strømselskapene tilbyr i dag er naturligvis relativt høye, sammenlignet med tidligere perioder, på grunn av høyere strømpris i år. Ulempen med å binde seg til en fastprisavtale i dag er at du kan risikere å ende opp med dagens høye strømpriser i lang tid. Synker strømprisene vil du dessverre sitte igjen med svarteper.

Vurderer du fastpris er det svært viktig at du sjekker bindingstiden på avtalen. Ønsker du deg ut av avtalen før bindingstiden er ute kan du risikere å betale flere tusenlapper (og det svir i lommeboka). Forbrukerrådet presiserer at det ikke er noe god ide å binde seg til de lengste fastprisavtalene hvor du inngår fastpris for 2022 eller 2023, da det er minimale forutsetninger for å vite hva strømprisen blir så langt frem i tid.

Spotpris vs. fastpris

Når vi skal forklare forskjellen på spotpris og fastpris er den enkleste sammenligningen flytende rente vs. fastrente. Med spotpris, vil du som med med flytende rente, følge svingningene i markedet. Med fastpris, vil du som med samme måte som fastrente, binde strømprisen i en avtalt periode, uavhengig av svingningene i markedet.

Har du en spotprisavtale følger du altså prisen på strømbørsen time for time. Din strømregning varierer dermed både med forbruket ditt og prisene – time for time. Det er kraftbørsen Nord Pool som setter pris på strømmen for hver time hver dag. Dette er markedsprisen strømselskapene kjøper inn strømmen for og selger den ut til deg for. Ingen strømselskap kan påvirke eller styre denne prisen. Husk at de fleste strømselskap legger på et påslag på spotprisen. Dette gjør at de tjener penger på hver kilowattime du bruker. Unngå slike avtaler!

Fastpris gir deg en fast strømpris på hver kilowattime du bruker. Fastprisen gjelder i en bestemt periode med bindingstid – alt fra tre måneder til fem år. Strømregningen varierer kun etter hvor mye strøm du faktisk bruker. Det er strømselskapet selv som setter denne fastprisen og de forplikter seg til å levere strøm til den avtalte prisen, uansett hva som skjer med strømprisen i markedet.