Åpenhetsloven

Vi leverer ikke bare strøm, vi leverer åpenhet, respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Innsikt

Om Åpenhetsloven

Som en ansvarlig strømleverandør er Vibb forpliktet til å overholde Åpenhetsloven, offisielt kjent som “Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold”. Denne loven, som trådte i kraft 1. juli 2022, er designet for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Vi i Vibb er forpliktet til å være åpne og transparente i våre forretningspraksiser. Vi tar vår informasjonsplikt alvorlig, og jobber aktivt med å gjennomføre grundige aktsomhetsvurderinger. Disse vurderingene er en del av vår forpliktelse til å identifisere, forhindre og redusere eventuelle negative konsekvenser av våre operasjoner.

Vi ønsker å forsikre våre kunder og allmennheten om at vi er forpliktet til å håndtere eventuelle faktiske og potensielle negative konsekvenser som vår virksomhet kan møte, enten det er i vår egen virksomhet, hos våre forretningspartnere, eller i vår leverandørkjede. Vi er også forpliktet til å svare på eventuelle forespørsler om informasjon i henhold til loven, og vil sikre at all informasjon som gis er dekkende, forståelig, og levert innen tre uker fra forespørselen er mottatt.

Som en del av vår forpliktelse til åpenhet og rettferdighet, står vi klare til å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha om vår etterlevelse av Åpenhetsloven.