Personvern

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke opplysninger vi får tilgang til, hvordan vi får tilgang til opplysningene, og hva vi bruker opplysningene til. Hvis du har noen spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger, vennligst send en e-post til hei@vibb.no

1 Opplysninger vi samler inn om deg

1.1 Når du inngår avtaler med Vibb, besøker vår nettside, kontakter kundeservice, logger på Vibb-appen eller mottar markedsføring fra oss, behandler vi personopplysninger om deg. Denne behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven.

1.2 Når du bestiller og blir kunde hos oss gir du oss personopplysninger. Vi er pålagt å innhente opplysninger som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer.

2 Behandling og oppbevaring av personopplysninger

2.1 Når du inngår en avtale med oss må vi ha personopplysninger om deg for å kunne utføre nødvendige oppgaver knyttet til ditt kundeforhold. Opplysningene får vi direkte fra deg eller via tredjepart som du har gitt samtykke til.

2.2 Vi ønsker ikke ta vare på personopplysninger lenger enn nødvendig. Vibb tar vare på de opplysninger du gir oss så lenge kundeforholdet består, slik at vi hele tiden kan gi deg riktigst mulig informasjon og tilbud i forhold til dine ønsker og behov. Normalt tar vi vare på opplysninger om deg og ditt kundeforhold i 3 år etter siste faktura er oppgjort. Dette for å bistå med den historikk du måtte ha behov for, samt utføre eventuelle korrigeringer i forbruket ditt tilbake i tid i henhold til lov om foreldelsesfrist.

3 Hvorfor vi samler inn personopplysninger

3.1 Hovedgrunnen til at vi behandler personopplysninger er at vi skal forvalte kundeforholdet ditt på en god måte, det vil si å levere tjenester, informere om produkter og endringer, fakturering, betaling, profilering og markedsføring.

For at vi skal kunne behandle personopplysninger må vi ha et juridisk grunnlag. Eksempler på slikt grunnlag er:

  • En avtale oss imellom. Hvis vi inngår en kontrakt må vi gjennomføre de forpliktelsene det innebærer.
  • Vi må ha ditt samtykke, noe som betyr at du på hvilket som helst tidspunkt kan trekke samtykket ditt tilbake
  • Det er tilfeller hvor offentlige lover og regler pålegger oss innsamling og lagring av opplysninger i varierende tidsperioder
  • Det kan være nødvendig for å sikre våre interesser som ved for eksempel intern rapportering, tjenesteutvikling, profilering, markedsføring innkreving av utestående fordringer.

3.2 Vi registrerer hvordan du bruker våre tjenester og produkter, slik at vi kontinuerlig kan gjøre forbedringer.

3.3 For alle som ønsker å inngå en strømavtale med oss, innhenter vi kredittopplysninger fra et kredittopplysningsbyrå for å vurdere om du kan inngå en avtale med oss. Grunnlaget for denne behandlingen er at det er en betingelse for å kunne inngå en strømavtale.

4 Personopplysninger fra IP-adresser, informasjonskapsler etc.

4.1 En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC. Dette gjør vi får å kunne holde orden på hva der skjer under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus.

4.2 Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hva du har lagt i en eventuell innkjøpskurv, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn, samt hvilket språk og valuta du gjerne vil ha vist på hjemmesiden. Vi bruker også cookies til å målrette våre annonser til deg på andre hjemmesider. Overordnet benyttes cookies som som del av vår løsning for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg.

5 Dine rettigheter

5.1 Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Vibb har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

5.2 De som er registrert i en av Vibb sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Man har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

6 Endringer

6.1 Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen for våre tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer i tjenestene vi leverer eller lovgivningen. Endringer i personvernerklæringen vil våre kunder få beskjed om, enten ved at vi tar direkte kontakt og/eller på vår hjemmeside.