Strømprisprognose

Se hva antatt strømpris vil være de neste 7 dagene

juni 2024

Under strømpris i appen kan du se hva forventet strømpris er for de neste 
7 dagene. Dette fungerer veldig likt som å se værmeldingen for de neste 7 
dagene. Det er en fin indikasjon på hva strømprisen vil være, men som 
værmeldingen blir den mer treffsikker jo nærmere du kommer dagen.


Som med alle andre strømpriser i appen kan du velge om du vil se prisen 
inkludert energiledd og justert for strømstøtte. Du kan velge mellom time 
for time visning av prisene eller en samlet prognoseoversikt for de neste 7 
dagene.