Informasjon om angreretten

Du har 14 dagers ubetinget angrerett etter bestilling av strømavtale hos Vibb, som kan benyttes ved at kunden informerer Vibb gjennom chat eller e-post.

  • I henhold til «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» har kunden angrerett inntil 14 dager etter bestilling. Dette innebærer at kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn ved å gi Vibb melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.
  • Strømleveransen vil først starte etter angrefristen på 14 dager har gått ut.
  • Kunder som ønsker raskt leverandørbytte kan fraskrive seg angreretten. I de tilfeller hvor kunden aktivt har fraskrevet seg angreretten starter strømleveransen tidligst etter 3 dager.
  • I tilfeller hvor det er anleggsoverdragelse (eks. flytting, ny eier av strømmåler) kan vi iverksette strømleveransen før utløp av angrefristen. Dersom kunden likevel velger å benytte seg av angreretten, innebærer dette at kunden må betale for strømmen som leveres frem til avtalen er avsluttet.
  • Angrerettskjema