Slik fungerer strømstøtteordningen | Vibb Strøm

Statens strømstøtterordning for høye strømpriser

Kompensasjonsordningen startet desember 2021 og skal foreløpig vare ut desember 2023.
Kompensasjonsordningen skal dekke 80% av strømprisen som overstiger 70 øre/kWh ekskl. mva i snitt for en måned. Med mva betyr dette en gjennomsnittlig månedspris på 87,50 øre/kWh. I 2022 økte strømstøtten fra 80 til 90% for strømpriser over 70 øre/kWh for strømforbruk i september, oktober, november og desember

I 2023 vil strømstøtten være 90 prosent fra januar til og med mars, og fra oktober til og med desember. I de resterende månedene vil den være 80 prosent.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan dette fungerer i praksis  og hva det innebærer i kroner og øre for deg.

Hvem håndterer støtteordningen og hvordan får jeg utbetalt strømstøtte?

Det er ditt lokale nettselskap som håndterer strømstøtteordningen. Det er slik myndighetene har valg å løse ordningen,
Ordningen gjelder husholdninger, ikke hytter og fritidsboliger. De vil si at nettkunder med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til støtte. Strømstøtten er akkurat den samme uavhengig hvilket strømselskap og strømavtale du har.
Taket for kompensasjon er satt til 5000 kWh per måned, per strømmåler. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

NB! Beløpet blir trukket fra på nettleien

Dersom du har gjennomfakturering og får både strøm og nettleie på samme faktura fra oss, trekkes strømstøtten av på denne.

Dersom du ikke har gjennomfakturering, får du en strømregning fra oss og en faktura for nettleie fra ditt lokale nettselskap. Strømstøtten vil komme som fratrekk på faktura for nettleie. Dersom du har penger til gode vil nettselskapet ditt utbetale disse til kontoen din. Husk å oppgi riktig kontonummer til din netteier.

Se hvilke nettselskap vi har gjennomfakturering med her.

Slik regnes strømstøtten ut

Vi har fem ulike prissoner for strøm i Norge. Ordningen tar utgangspunkt i den gjennomsnittlig månedspriser på strøm i sonen du bor i, og ikke den faktiske strømprisen time for time.

Dersom du bor i et prisområde der gjennomsnittsprisen ikke overstiger 70 øre på en måned, får du ikke kompensasjon.

Formel for støttesatsen januar 2023 – mars 2023

  • (gj.snitt områdepris – terskelpris) * komp.grad * mva
  • (gj.snitt områdepris – 70 øre/kwh) * 0,90 * 1,25

Vi har fem ulike prissoner for strøm i Norge. Ordningen tar utgangspunkt i den gjennomsnittlig månedspriser på strøm i sonen du bor i, og ikke den faktiske strømprisen time for time.
Dersom du bor i et prisområde der gjennomsnittsprisen ikke overstiger 70 øre på en måned, får du ikke kompensasjon. Vi legger støttesatsene måned for måned her. Du kan enkelt regne ut hva du får i strømstøtte ved å gange forbruket ditt med støttesatsen.

Viktig info! Strømstøtten tar hensyn til gjennomsnittspris og enkelt timer kan gjøre store utslag på strømregningen din

De rekordhøye prisene i høst og vinter er det ingen av oss som ønsker. Det svir i lommeboka for oss alle og vi ønsker å gjøre det vi kan for å hjelpe deg å få lavest mulig strømregning.
Kompensasjonsordningen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig månedspris. Det vil derfor fortsatt være viktig å følge med på strømprisen time for time og unngå stort forbruk i timer med høy pris. Gjennomsnittspriser gjenspeiler ikke nødvendigvis de store svingningene i strømprisen. Derfor oppfordrer vi til å flytte så mye forbruk som mulig bort fra timer med høye priser. Da får du lavest mulig strømregning i tillegg til det som blir kompensert.
Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din.
Strømprisen som du får oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk time for time. Din gjennomsnittspris vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden for prisområdet du tilhører.

Spørsmål og svar

Dersom vi ikke har gjennomfakturering med ditt nettselskap, får du en strømregning fra oss og en faktura for nettleie fra ditt lokale nettselskap. Strømstøtten vil komme som fratrekk på faktura for nettleie. Dersom du har penger til gode vil nettselskapet ditt utbetale disse til kontoen din. Husk å oppgi riktig kontonummer til din netteier.

Dersom vi har gjennomfakturering med ditt nettselskap, vil strømstøtte stå spesifisert på faktura fra oss. Du ser hvor mye du får i støtte under nettleiedelen.

Dersom vi ikke har gjennomfakturering med ditt nettselskap, vil strømstøtte stå spesifisert på faktura for nettleie som du mottar fra ditt lokale nettselskap.

Alle strømkunder med App+ abonnement får oversikt over hvor mye de får i strømstøtte måned for måned i appen.

Du trenger ikke foreta deg noe som helst. Alt går automatisk.

Vibb AS
Grønland 67
3045 Drammen
Org.nr 919 439 734