I forbindelse med regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser får du deler av dine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, vil nettselskapet utbetale beløpet til din bankkonto. Foreløpig gjelder støtteordningen til og med desember 2023.

I desember 2021 fikk du 55% av kostnadene over 70 øre/kWh + moms tilbakebetalt. Fra og med januar 2022 økte regjeringen kompensasjonsgraden fra 55% til 80%.

Kompensasjonen økes til 90 prosent for strømpriser over 70 øre/kWh for strømforbruk i oktober, november og desember 2022. De andre månedene vil kompensasjonen være på 80%.

I 2023 vil strømstøtten være 90 prosent fra januar til og med mars, og fra oktober til og med desember. I de resterende månedene vil den være 80 prosent.

Mer info statens strømstøtte ordning finner du her.

Nedenfor finner du støttesatsene måned for måned. Regn ut hvor mye du får i støtte ved å gange ditt totale forbruk med støttesatsen for ditt prisområde.

Strømstøtte februar 2023

PrisområdeGjennomsnittspris ekskl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)114,88 øre/kWh50,49 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)114,95 øre/kWh50,57 øre/kWh
NO5 (Bergen)110,80 øre/kWh45,90 øre/kWh
NO3 (Trondheim)48,65 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva31,56 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*31,56 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte januar 2023

PrisområdeGjennomsnittspris ekskl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)126,59 øre/kWh63,66 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)126,59 øre/kWh63,66 øre/kWh
NO5 (Bergen)128,76 øre/kWh66,11 øre/kWh
NO3 (Trondheim)69,61 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva46,38 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*46,38 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte desember 2022

PrisområdeGjennomsnittspris ekskl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)268,68 øre/kWh223,51 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)268,67 øre/kWh223,51 øre/kWh
NO5 (Bergen)269,52 øre/kWh224,46 øre/kWh
NO3 (Trondheim)181,53 øre/kWh125,47 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva98,54 øre/kWh32,11 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*98,54 øre/kWh25,68 øre/kWh

Strømstøtte november 2022

PrisområdeGjennomsnittspris ekskl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)112,57 øre/kWh47,89 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)112,80 øre/kWh48,15 øre/kWh
NO5 (Bergen)112,57 øre/kWh47,89 øre/kWh
NO3 (Trondheim)63,78 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva44,28 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva *44,28 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte oktober 2022

PrisområdeGjennomsnittspris ekskl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)131,85 øre/kWh69,58 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)132,22 øre/kWh69,99 øre/kWh
NO5 (Bergen)131,89 øre/kWh69,63 øre/kWh
NO3 (Trondheim)35,98 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva20,55 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva *20,55 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte september 2022

Regjeringen har fremmet proposisjon til Stortinget med forslag om at støtteandelen for september økes fra 80 prosent til 90 prosent. Forutsatt at dette blir vedtatt, vil støtteandelen for september være 90 prosent. Vi har tatt utgangspunkt i 90% i støttesatsen nedenfor.

PrisområdeGjennomsnittspris eksl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)358,69 øre/kWh324,77 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)358,69 øre/kWh324,77 øre/kWh
NO5 (Bergen)358,69 øre/kWh324,77 øre/kWh
NO3 (Trondheim)75,29 øre/kWh5,95 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva36,43 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*36,43 øre/kWh0 øre/kWh

Formel for støttesatsen

  • (gj.snitt områdepris – terskelpris) * komp.grad * mva
  • (gj.snitt områdepris – 70 øre/kwh) * 0,90 * 1,25

Strømstøtte august 2022

PrisområdeGjennomsnittspris eksl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)344,29 øre/kWh274,29 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)434,49 øre/kWh364,49 øre/kWh
NO5 (Bergen)341,58 øre/kWh271,58 øre/kWh
NO3 (Trondheim)18,89 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva2,82 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva *2,82 øre/kWh0 øre/kWh

Formel for støttesatsen

  • (gj.snitt områdepris – terskelpris) * komp.grad * mva
  • (gj.snitt områdepris – 70 øre/kwh) * 0,80 * 1,25

Strømstøtte juli 2022

PrisområdeGjennomsnittspris eksl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)166,90 øre/kWh96,90 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)262,78 øre/kWh192,78 øre/kWh
NO5 (Bergen)166,90 øre/kWh96,90 øre/kWh
NO3 (Trondheim)1,91 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva1,92 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva *1,92 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte juni 2022

PrisområdeGjennomsnittspris eksl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)150,19 øre/kWh80,19 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)186,67 øre/kWh116,67 øre/kWh
NO5 (Bergen)150,12 øre/kWh80,12 øre/kWh
NO3 (Trondheim)11,84 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva8,56 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva *8,56 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte mai 2022

PrisområdeGjennomsnittspris eksl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)164,97 øre/kWh94,97 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)165,32 øre/kWh95,32 øre/kWh
NO5 (Bergen)165,02 øre/kWh95,02 øre/kWh
NO3 (Trondheim)15,76 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva11,25 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva *11,25 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte for april 2022

PrisområdeGjennomsnittspris eksl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)174,00 øre/kWh104,00 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)173,89 øre/kWh103,89 øre/kWh
NO5 (Bergen)174,38 øre/kWh104,38 øre/kWh
NO3 (Trondheim)45,07 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva17,84 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva *17,84 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte for mars 2022

PrisområdeGjennomsnittspris eksl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)187,04 øre/kWh117,04 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)187,04 øre/kWh117,04 øre/kWh
NO5 (Bergen)187,05 øre/kWh117,05 øre/kWh
NO3 (Trondheim)17,28 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva15,10 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva *15,10 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte for februar 2022

I februar var gjennomsnittsprisen for sone 1, 2, og 5 på litt over 120 øre. Støtte til strømregningen blir i overkant av 50 øre/kWh. Her finner du oversikt over snittpris og beregnet strømstøtte for alle prisområdene i Norge.

Prisområde Gjennomsnittspris eksl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)120,54 øre/kWh         50,54 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)120,54 øre/kWh         50,54 øre/kWh
NO5 (Bergen)120,24 øre/kWh         50,24 øre/kWh
NO3 (Trondheim)18,07 øre/kWh                0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) med mva16,17 øre/kWh                0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) uten mva *16,17 øre/kWh                0 øre/kWh

I de to nordligste prisområdene var gjennomsnittsprisen lavere enn grensen på 70 øre/kWh, uten moms. Kunder i nord blir derfor ikke kompensert for strømprisen i februar.

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Strømstøtte for januar 2022

Fra og med januar 2022 har Regjeringens satt opp kompensasjonsgraden fra 55 til 80 prosent.

PrisområdeGjennomsnittspris eksl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)140,63 øre/kWh70,63 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)140,63 øre/kWh70,63 øre/kWh
NO5 (Bergen)137,12 øre/kWh67,12 øre/kWh
NO3 (Trondheim)26,39 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)26,22 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)*26,22 øre/kWh0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Strømstøtte for desember 2021

55% støtteandel

PrisområdeGjennomsnittspris eksl. mvaStøttesats
NO1 (Oslo)177,13 øre/kWh73,65 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)177,08 øre/kWh73,62 øre/kWh
NO5 (Bergen)176,69 øre/kWh73,35 øre/kWh
NO3 (Trondheim)60,77 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)60,68 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)*60,68 øre/kWh0 øre/kWh