I forbindelse med regjeringens kompensasjonsordning for høye strømprisen vil fra desember 2021 få deler av dine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. I desember 2021 fikk du 55% av kostnadene over 70 øre/kWh + moms tilbakebetalt. Fra og med januar 2022 økte regjeringen kompensasjonsgraden fra 55% til 80%. I utgangspunktet skulle ordningen vare ut mars 2022, men regjeringspartiene og SV har blitt enige om å forlenge strømstøtteordningen til og med mars 2023.

Kompensasjonen økes til 90 prosent for strømpriser over 70 øre/kWh for strømforbruk i oktober, november og desember 2022. De andre månedene vil kompensasjonen være på 80%, slik den har vært de siste månedene.

Nedenfor finner du støttesatsene måned for måned. Regn ut hvor mye du får i støtte ved å gange ditt totale forbruk med støttesatsen.

Strømstøtte mai 2022

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)164,97 øre/kWh94,97 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)165,32 øre/kWh95,32 øre/kWh
NO5 (Bergen)165,02 øre/kWh95,02 øre/kWh
NO3 (Trondheim)15,76 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva11,25 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva *11,25 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte for april 2022

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)174,00 øre/kWh104,00 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)173,89 øre/kWh103,89 øre/kWh
NO5 (Bergen)174,38 øre/kWh104,38 øre/kWh
NO3 (Trondheim)45,07 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva17,84 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva *17,84 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte for mars 2022

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)187,04 øre/kWh117,04 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)187,04 øre/kWh117,04 øre/kWh
NO5 (Bergen)187,05 øre/kWh117,05 øre/kWh
NO3 (Trondheim)17,28 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva15,10 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva *15,10 øre/kWh0 øre/kWh

Strømstøtte for februar 2022

I februar var gjennomsnittsprisen for sone 1, 2, og 5 på litt over 120 øre. Støtte til strømregningen blir i overkant av 50 øre/kWh. Her finner du oversikt over snittpris og beregnet strømstøtte for alle prisområdene i Norge.

Prisområde GjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)120,54 øre/kWh         50,54 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)120,54 øre/kWh         50,54 øre/kWh
NO5 (Bergen)120,24 øre/kWh         50,24 øre/kWh
NO3 (Trondheim)18,07 øre/kWh                0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) med mva16,17 øre/kWh                0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) uten mva *16,17 øre/kWh                0 øre/kWh

I de to nordligste prisområdene var gjennomsnittsprisen lavere enn grensen på 70 øre/kWh, uten moms. Kunder i nord blir derfor ikke kompensert for strømprisen i februar.

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Strømstøtte for januar 2022

Fra og med januar har Regjeringens satt opp kompensasjonsgraden fra 55 til 80 prosent.

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)140,63 øre/kWh70,63 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)140,63 øre/kWh70,63 øre/kWh
NO5 (Bergen)137,12 øre/kWh67,12 øre/kWh
NO3 (Trondheim)26,39 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)26,22 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)*26,22 øre/kWh0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Strømstøtte for desember 2021

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)177,13 øre/kWh73,65 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)177,08 øre/kWh73,62 øre/kWh
NO5 (Bergen)176,69 øre/kWh73,35 øre/kWh
NO3 (Trondheim)60,77 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)60,68 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)*60,68 øre/kWh0 øre/kWh