Strøm og nettleie | Ofte stilte spørsmål og svar | Vibb Strøm

Strøm og nettleie

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om strøm og nettleie. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du kontakte oss på chat eller e-post.

Strøm

I Norge må alle strømkunder betale for både nettleie og strøm.

Nettleie er prisen du må betale for å få fraktet strømmen gjennom nettet til boligen din. Dette betaler du til ditt lokale nettselskap (de som eier strømnettet der du bor). Det betyr at du som forbruker ikke har mulighet til å velge hvem du vil betale nettleie til. Det er bestemt av adressen din. Prisen på din nettleie finner du på ditt lokale nettselskaps sin nettside.

Strømmen er selve produktet. Du kan fritt velge hvilket strømselskap du ønsker å kjøpe strøm fra. Strømselskapet fakturerer deg for strømmen basert på forbruk og avtalt strømpris.

Vibb har kun én strømavtale og det er spotpris per time, uten påslag og månedspris. Spotprisen blir satt på kraftbørsen Nord Pool og er lik for alle strømselskap. Skal du sammenligne spotprisavtaler må du derfor se på hva de ulike selskapene tar i påslag og månedspris.

Det er nettselskapet ditt som er ansvarlig for den fysiske leveransen av strøm, strømmåleren din og ditt elektriske anlegg. Hvis strømmen blir borte må du derfor kontakte din netteier.

Spotpris er markedsprisen på strøm. Den settes på kraftbørsen Nord Pool for hver time, hver dag. Det som skiller spotprisavtaler er hva de ulike strømselskapene tar i påslag og månedspris (som legges på toppen av spotprisen).

Påslag er en kostnad i øre/kWh, som strømselskapet legger på toppen av spotprisen. Det betyr at de tjener X antall øre per kilowattime du bruker.

Det er en fast kostnad, ofte i kroner/mnd, du må betale for å få strømavtalen.

De fleste strømselskap har i dag et fast månedsbeløp på strømavtalene sine, som du må betale for å få strøm. Pakket inn i dette får du ofte tilgang til ulike tjenester, som du da betaler for uavhengig om du bruker tjenestene eller ikke. Vi ønsker å gi kunden valget om de ønsker å betale for andre tjenester enn strøm. Vi har er erfart at noen kunder kun ønsker strøm i stikkontakten og derfor har vi 0 kroner i månedspris.

Nettleie

Prisen på nettleie finner du på nettsiden til ditt lokale nettselskap.

Nettleien er en avgift som blir innkrevd av ditt lokale nettselskap.

Netteierselskapet er dem som eier og drifter strømnettet i området der måleren befinner seg. Nettleien går til å dekke kostnader knyttet til selve frakten av strømmen til din bolig – deriblant vedlikehold og oppgradering av strømnettet, linjerydding og felling av skog.

Netteierselskapet fastsetter selv prisen på nettleien, men den er under kontroll av Norges vassdrag- og energidirektorat.

Nettleien er med andre ord helt uavhengig av din strømleverandør, og vi har dessverre ingen påvirkning på denne.

Det er dessverre ikke mulig å avslutte en strømavtale tilbake i tid. Hvis du glemte dette, må du påse at de som nå bor i din gamle bolig bestiller strøm fra datoen de flyttet inn. Når de har bestilt strøm, vil strømabonnementet ditt automatisk avsluttes. Dette er fordi de som flytter inn i ny bolig har mulighet til å sette startdato tilbake i tid.

Det du før kjente som fastledd har blitt til et kapasitetsledd. Du vil få differensiert kapasitetsleddet etter din utnyttelse av strømnettet. Kapasitetsleddet prises ut i fra gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene innenfor en måned. Kapasitetsleddet vil ha trinn med ulike intervaller, og prisen vil stige jo mer strøm du bruker på en gang. Du kan sjekke prisene de ulike kapasitetsleddene på nettsiden til ditt nettselskap.

Nettleien vil også ha et energiledd som tidligere. Nytt er imidlertid at energileddet vil ha ulik pris på dag og natt, med lavere pris om natten.

En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn der du har den høyeste belastningen på nettet. Når nettselskapet skal finne ut hvilket kapasitetsledd du havner på en måned, er det snittet av de tre høyeste døgnmaksene som legges til grunn.

Oss Norge AS
Grønland 67
3045 Drammen
Org.nr 924 945 826