Retningslinjer og vilkår for verving

NB! Vervingskampanjen er avsluttet for denne gang.

Du som verver:

 • Få 300 kr i fratrekk på fakturaen, for hver person du verver
 • Verving gjelder per person som blir Vibb-kunde
 • Du må ha en aktiv strømavtale hos oss
 • Personen du verver må bli kunde via din personlige vervelink som finner under “min konto” i Vibb-appen
 • Etter at personen du verver har aktiv strømavtale, vil vervepremien komme på fakturaen din. Har for eksempel personen du verver oppstart av strømavtale i oktober, vil vervepremien komme på strømregningen i november (som gjelder forbruk i oktober)

Du som blir vervet:

 • Få 300 kr i fratrekk på første faktura
 • Må ha registrert deg gjennom en vervelink
 • Kan ikke være Vibb-kunde fra før
 • Kan ikke ha vært Vibb-kunde de siste 12 månedene

Generelle vilkår:

 • Vervepremie kommer som fratrekk på strømregningen
 • Overskrider opptjent vervepremie strømregningen, vil resterende beløp bli overført til neste faktura
 • Vervepremie kan ikke utbetales i kontanter eller til konto
 • Vervepremie utbetales ikke i kontanter eller til konto hvis man har penger til gode og sier opp

Vibb AS
Grønland 67
3045 Drammen
Org.nr 919 439 734