Kompensasjonsordningen startet desember 2021 og skal foreløpig vare ut mars 2023.

Kompensasjonsordningen skal dekke 80% av strømprisen som overstiger 70 øre/kWh ekskl. mva i snitt for en måned. Med mva betyr dette en gjennomsnittlig månedspris på 87,50 øre/kWh. Kompensasjonen økes fra 80 til 90 % for strømpriser over 70 øre/kWh for strømforbruk i oktober, november og desember 2022. 

Vi forteller deg hvordan dette vil fungere i praksis og hva det innebærer i kroner og øre for deg.

Praktisk info rundt kompensasjonsordningen⚡️

Hvem håndterer støtteordningen og hvordan får jeg utbetalt støtten?

Det er ditt lokale nettselskap som håndterer ordningen. Støtten kommer som fratrekk på fakturaen for nettleien fra ditt lokale nettselskap. Det vil si at strømregningen din vil bli fakturert på vanlig måte, uten kompensasjon, ettersom det gjennomføres over nettleien. Fratrekket skjer automatisk, så du trenger ikke å gjøre noe for å motta kompensasjonen. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto.

Hvem får støtte?

Ordningen gjelder kun husholdning, ikke hytter og fritidsboliger.Det vil si nettkunder med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til støtte. Taket for kompensasjon er satt til 5000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.  

Slik regnes kompensasjonen ut💰

Vi har fem ulike prissoner for strøm i Norge. Ordningen tar utgangspunkt i den gjennomsnittlig månedspriser på strøm i sonen du bor i, og ikke den faktiske strømprisen time for time.

Dersom du bor i et prisområde der gjennomsnittsprisen ikke overstiger 70 øre på en måned, får du ikke kompensasjon. 

Rammer for ordningen:

 • Terskelpris: 70 øre/kwh
 • Kompensasjonsgrad: 80 %
 • Volumbegrensning: 5 000 kWh
 • Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

 • (gj.snitt områdepris – terskelpris) * komp.grad * mva
 • (gj.snitt områdepris – 70 øre/kwh) * 0,80 * 1,25

Eksempel:

 • Gjennomsnittsprisen for måneden er 140,63 øre per kWh.
 • Forskjellen mellom 70 øre/kWh og gjennomsnittsprisen er: 140,63 – 70 = 70,63 øre/kWh
 • For de som ikke betaler merverdiavgift på strøm, er støttesatsen 80 % av 70,63 øre/kWh = 56,5 øre/kWh.
 • For de som betaler merverdiavgift på strøm, legges det til 25 % på støttesatsen: 56,5 * 1,25 = 70,63.

På forhånd kan vi ikke si hvor mye du vil få i kompensasjon, da det avhenger hva gjennomsnittlig månedspris blir og ditt totale forbruk. Under finner du noen eksempler fra NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat).

Hvis man tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig strømpris på 120 øre i måneden, så vil man for differensen mellom 70 øre og 120 øre få tilbakebetalt 80 % + mva.

Utregningen blir da slik:​

Enebolig – Årsforbruk: 27 000 kWt​

 • Forbruk desember: 3 280 kWt​
 • 3 280 kWt * 41,25 øre/kWt = 1353 kr​oner

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt​

 • Forbruk desember: 1 336 kWt​
 • 1 336 kWt * 41,25 øre/kWt = 551,1 kroner

Hvis man tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig strømpris på 200 øre i måneden, så vil man for differensen mellom 70 øre og 200 øre få tilbakebetalt 80 % + mva.

Utregningen blir da slik:

Enebolig – Årsforbruk: 27 000 kWt​

 • Forbruk desember: 3 280 kWt​
 • 3 280 kWt * 130 øre/kWt = 4264 kr​oner

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt​

 • Forbruk desember: 1 336 kWt​
 • 1 336 kWt * 130 øre/kWt = 1476,8 krone

Viktig info❗️

De rekordhøye prisene i høst og vinter er det ingen av oss som ønsker. Det svir i lommeboka for oss alle og vi ønsker å gjøre det vi kan for å hjelpe deg å få lavest mulig strømregning.

Kompensasjonsordningen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig månedspris. Det vil derfor fortsatt være viktig å følge med på strømprisen time for time og unngå stort forbruk i timer med høy pris. Gjennomsnittspriser gjenspeiler ikke nødvendigvis de store svingningene i strømprisen. Derfor oppfordrer vi til å flytte så mye forbruk som mulig bort fra timer med høye priser. Da får du lavest mulig strømregning i tillegg til det som blir kompensert.