Hvor finner jeg målepunktID?

Anleggsovertaking/flytte til nytt hjem:
MålepunktID for ditt nye hjem finner du ved å kontakte din netteier eller kontakte megler/tidligere eier.

 

Leverandørbytte/bytte fra annen leverandør:
Du finner ikke målepunktID på strømmåleren, men på fakturaen fra strømleverandøren din og nettselskapet ditt. Du vil også finne dette på min side både hos strøm – og nettselskapet.  MålepunktID består av 18 siffer. De første er alltid 7070575000 og de resterende 8 er ditt unike nummer. Noen oppgir alle 18 sifre på faktura, mens andre bare skriver de 8 siste.

Vibb AS
Grønland 67
3045 Drammen
Org.nr 919 439 734