Gjennomfakturering

Gjennomfakturering betyr at du får en samlet faktura fra oss for strømforbruk og nettleie, inkludert fratrekk av strømstøtten.

Nettselskap Vibb har avtale med

Som strømselskap må vi inngå avtale med ett og ett nettselskap. Derfor må vi ta det i puljer og det vil ta noe tid før avtale med alle netteiere er på plass. Vi er godt i gang og nedenfor kan du se om vi har avtale med ditt nettselskap.

Vi har avtale med følgende nettselskap:

  • Elvia
  • Glitre Nett
  • BKK
  • Lede
  • Lnett (tidligere Lyse)
  • Norgesnett
  • Tensio TS og TN
Vibb AS
Grønland 67
3045 Drammen
Org.nr 919 439 734