Gjennomfakturering | Vibb Strøm

Gjennomfakturering

Gjennomfakturering betyr at du får en samlet faktura fra oss for strømforbruk og nettleie, inkludert fratrekk av strømstøtten.

Nettselskap Vibb har avtale med

Som strømselskap må vi inngå avtale med ett og ett nettselskap. Derfor må vi ta det i puljer og det vil ta noe tid før avtale med alle netteiere er på plass. Vi er godt i gang og nedenfor kan du se om vi har avtale med ditt nettselskap.

Vi har avtale med følgende nettselskap:

  • Elvia (tidligere Hafslund nett, Oslo og Viken)
  • Glitre Nett
  • BKK
  • Lede
  • Lnett (tidligere Lyse)
  • Norgesnett
  • Tensio TS og TN

Neste pulje med nettselskap vi har planer om å få avtale med:

Endelig avgjørelse på hvilke nettselskap vi får avtale med og fra når oppdateres så fort vi vet noe mer.

  • Elvia (tidligere Eidsiva)
  • Tensio TN (tidligere NTE)

Vibb AS
Grønland 67
3045 Drammen
Org.nr 919 439 734