Gjennomfakturering betyr at du får én felles faktura for både strøm og nettleie. Kort forklart betyr det at nettselskapet sender faktura for nettleie til strømselskapet som deretter inkluderer nettleien på strømregningen. Det høres enkelt ut å få til, men dessverre er det ikke slik i praksis. Mange har spurt om hvorfor Vibb ikke tilbyr gjennomfakturering. Her forklarer vi deg hvorfor.

La oss ta det grunnleggende først, forskjellen på strøm og nettleie. Selve strømmen du bruker er det vi som strømselskap som kjøper inn for deg. Ditt strømselskap fakturerer deg basert på hvor mye strøm du har brukt. Nettleie betaler du ditt lokale nettselskap, som er bestemt av hvor du bor. Nettselskapet eier og drifter strømnettet i ditt området og sørger for at får levert strøm hjem. Du kan lese mer om hvordan strøm – og nettleiefakturaen er satt sammen her.

Gjennomfakturering i Vibb

Vi skulle gjerne tilbudt gjennomfakturering til våre kunder, men den økonomiske belastningen og risikoen er for skjevfordelt mot strømselskapene.

  • Skjevfordeling knyttet til risiko. Når et strømselskap tilbyr gjennomfakturering, betyr det i praksis at selskapet gjør jobben for nettselskapet med å kreve inn pengene. Utfordringen i dag er at det er strømselskapet som sitter med risikoen for å ikke få inn betaling. Dette fører oss over til neste punkt, nemlig garantiordningen nettselskapene har fått igjennom hos NVE.
  • Kapitalkrav tilknyttet garantiordning. Strømselskaper som ønsker å tilby gjennomfakturering må i dag stille med store bankgarantier, vi snakker garantier i millionklassen per nettselskap. Dette gir opphav til unødige kostnader og etableringsbarrierer som særlig rammer nyetablerte aktører med begrenset bemanning og kapital. I Norge er det i dag langt over 100 nettselskaper, noe som er en utfordring med dagens løsning.
  • Administrativ byrde knyttet til å inngå avtaler med hvert enkelt nettselskap. Dagens løsning innebærer at strømselskapene må inngå en individuell avtale om gjennomfakturering med hvert eneste nettselskap. Hadde det vært en standardavtale hadde det gjort ting litt enklere, men nettselskapene har forskjellige særvilkår som strømselskapene må tilpasse seg til. Dette er ressurskrevende prosesser, som krever både fysiske møter og juridisk bistand.
  • Ulike faktureringsdatoer fra nettselskap til nettselskap. Dette fører til at strømselskapene må vente med å fakturere sine kunder og det gir økte likviditetsutfordringer.

Hvordan kan bransjen løse disse utfordringene?

Det er pågående diskusjoner om å gjøre endringer på den nåværende modellen. Siden 2015 har NVE jobbet med en ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm. I 2019 leverte Oslo Economics, på oppdrag fra NVE, en rapport som beskriver hvordan en ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm vil påvirke muligheten for innovasjon og etablering av nye forretningsmodeller og aktører.

Rapporten slo fast av dagens ordning med gjennomfakturering ikke fungerer tilfredsstillende. Det må jobbes for å bygge ned strukturelle etableringsbarrierer gjennom å etablere et tydeligere skille mellom monopol og marked. Vi trenger en ny modell som reduserer byrden for strømselskapene og som bidrar til å gi likere konkurransevilkår.

Når det er sagt, vet vi at det nettleien er viktig og relevant informasjon for våre kunder. Derfor jobber vi med å utvikle en tjeneste som viser nettleiekostnaden direkte i appen.