Faktura forklaring

Strøm

Periode

Perioden vi har fakturert deg for strømforbruket ditt. Vi fakturerer alltid etterskuddsvis.

Pris

Prisen som står på fakturaen er en vektet pris, ofte kalt din personlige snittpris, ikke et rent gjennomsnitt.

Avtalen din er spotpris per time. Enkelt forklart beregnes fakturaen din ved å ta forbruk x strømpris innenfor en gitt time. Så legges kostnadene for hver enkelt time sammen. For å vise dine personlige snittpris på fakturaen tar vi summen av alle timene og deler på totalforbruket ditt.

Det gjøres på denne måten fordi det er veldig upraktisk å vise utregningen for hver enkelt time på fakturaen. Da vil man få 744 linjer på fakturaen for en måned med 31 dager (31 dager x 24 timer)

Det vil si at din gjennomsnittpris kan avvike fra andre Vibb-kunder og gjennomsnittsprisen som f. eks blir oppgitt i media.

Bruker du større andel av forbruket ditt i timer hvor strømprisen er høy, vil summen av alle timene trekke gjennomsnittsprisen opp. Bruker du større andel av forbruket ditt i timer hvor strømprisen er lavere, vil summen av alle timene trekke gjennomsnittprisen ned.

Du kan lese mer om utregningen og se et eksempel her.

Mengde

Totalforbruket ditt for perioden. Nettselskapet ditt har meldt inn forbruket time for time til Elhub, og vi viser totalsummen for alle timene på fakturaen.

Sum strøm

Mengde (forbruk) x pris = kostnaden for strømforbruket ditt

Diverse

Har du bestilt andre produkter og tjenester fra Vibb utover strøm, vil disse stå spesifisert under diverse.

Vibb AS
Grønland 67
3045 Drammen
Org.nr 919 439 734