Faktura forklaring

Nettleie

Nettleie

For de nettselskaper vi har avtale med, vil du få en samlet faktura fra oss for strøm og nettleie, inkludert fratrekk for strømstøtten. Se hvilke nettselskap vi har avtale med her.

For de nettselskaper vi ikke har avtale med, vil du motta en egen faktura for nettleie fra ditt lokale nettselskap. Denne vil inneholde fratrekk av strømstøtten.

Eksempel over er hentet fra Glitre Energi. Prisene er ulik fra nettselskap til nettselskap. Du finner prisen for din nettleie på ditt lokale nettselskaps hjemmeside.

Energiledd

Et beløp per kWh, som beregnet ut ifra hvor mange kWh som er fraktet til deg gjennom strømnettet (totalforbruk x pris)

Kapasitet

Kalles både kapasitetsledd og fastledd. Er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned.

En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm.

Kapasitetsleddet/fastleddet vil ha trinn med ulike intervaller, og prisen vil stige jo mer strøm du bruker på en gang. Du kan sjekke prisene de ulike kapasitetsleddene på nettsiden til ditt nettselskap.

Redusert nettleie

Energileddet har en lavere pris mellom kl 22 og 06.

Strømstøtte

Strømstøtten vil stå spesifisert under nettleiedelen og og er kalt midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter.

Pris er støttesatsen for ditt prisområde for perioden og denne ganges med ditt totale forbruk for samme periode for å finne ut hvor mye du skal få i strømstøtte.

Husk! Dersom vi har gjennomfakturering med ditt nettselskap kommer strømstøtten på faktura fra oss.

Dersom vi ikke har gjennomfakturering med ditt nettselskap får du en separat faktura for nettleie fra ditt lokale nettselskap, som inneholder fratrekk for strømstøtten.

Vibb AS
Grønland 67
3045 Drammen
Org.nr 919 439 734